Historiek - 1988-2009

 • 1988. - FC Eke was een club - zoals vele hier in de omgeving - een kleine gezellige sportieve voetbalclub. Met weinig spectaculaire uitschieters. Sportief ging het een beetje op en af, een jaar eens in 4de provinciale en een jaar eens in 3de provinciale. Het is wel zo dat de derby’s die wij speelden tegen de mensen van KFC Nazareth dat dit toch elk jaar zorgde voor de nodige emoties bij spelers, bestuur en supporters. Zowel als dat ging over wedstrijden van de eerste ploeg, beloften en jeugd.
 • Het bestuur stond onder leiding van Erik Weytens en die stelde voor dat de club beheerd werd als een goede huisvader. FC-Eke in 1988-89 was gewoon een doordeweekse club zoals er velen waren in de streek.
 • Op zoek gaan naar andere clubs voor een samenwerking. In de tweede helft van de jaren tachtig kwamen veel clubs in de omgeving in de problemen door het aantrekken van jeugdspelers. Specifiek hier op de gemeente Nazareth waren een paar nieuwe sporten die opkwamen o.a. judo e.d. Het bestuur van FC Eke had onvoldoende mankracht. Sommigen zeiden onvoldoende aandacht maar onvoldoende expertise om echt aan jeugdprospectie te doen. Dit had tot gevolg dat we in bepaalde seizoenen in bepaalde jeugdreeksen geen ploegen meer konden opstellen. Er was zelfs een seizoen dat we geen reeks knapen (U12-U13) konden opstellen. En je weet dat als zoiets ook in je club sluipt dat het heel vervelend is, je krijgt dit er nooit meer uit. Dat geeft altijd gevolgen de jaren die erop volgden. Als club kan je dan een aantal zaken doen. Je kunt bij manier van spreken met de pakken blijven zitten en zeggen we zien wel wat er gebeurd en je ziet dan juist voor u de jeugdwerking doodbloeien. Op middellange termijn gaat hier je club tenonder dan.
 • Het alternatief was op clubs gaan in de omgeving waarmee we eventueel een samenwerking konden aangaan. In de winter van 1988-89 heeft het bestuur voor de eerste maal met mensen van KFC Nazareth aan tafel gezeten. Dat gesprek op zich verliep vriendelijk en constructief maar als achteraf beide werkgroepen terug bij ons bestuur kwamen bleek het water tussen de twee clubs nog veel te diep om een samenwerking aan te gaan laat staan een fusie.
 • Na afloop van de competitie ’88-’89 - we spreken dan ergens maart-april - kregen we dan contacten met mensen van SK Nazareth. SK Nazareth speelde in een vrij verbond KVS. Op het dorp werd dit meestal de Lindekens genoemd en die speelde in de Axeldreef te Nazareth. Die mensen zochten – en dit wisten we al – al een paar jaar toenadering tot de Belgische voetbalbond. De eerste contacten mondden uit in gesprekken en die gesprekken werden ernstiger en heel snel in mei 1989 zijn wij het eens gekomen over een samenwerking. Een nieuwe club Blauw-Wit ’89 werd boven de doopvont gehouden.
 • SK Nazareth was een ploeg die speelde in het KVS (Katholiek Sportverbond Oost-Vlaanderen) die een tegenpool was van de Belgische voetbalbond. Maar dat floreerde hier zodanig en dat was hier een zeer gezellige bedoening met een echte vriendenclub. Die jongens wilden natuurlijk presteren en in de krant komen laten we ons zomaar zeggen. En die enige mogelijkheid was overstappen naar de Belgische voetbalbond. SK Nazareth moest van beide clubs KFC Nazareth en FC Eke daarvoor toestemming krijgen. Vier of vijf keer aanvraag aan beide clubs, de ene kant positief en de ander kant eerder negatief. Het positieve was FC Eke. Na lang beraad is er besloten om toch over te stappen naar de Belgische voetbalbond via een fusie met FC Eke. Daar waren ook nog andere redenen voor omdat KVS een sterke jeugd had. De KVS is jaren daarvoor al gestart met een goed uitgebouwde jeugdwerking met veel jeugdkampioenen. Dit kostte toen veel geld en dit was financieel niet meer haalbaar om de jeugd rendabel te houden. Dit heeft de fusie met FC Eke natuurlijk versnelt. Het ene vulde het ander aan en zo ontstond Blauw-Wit.
 • KFC Nazareth kwam in 1992 een beetje op de achtergrond en er kwamen stilaan geruchten op de gemeente om een totale fusie te maken. De aanleiding en de mensen die daarmee begonnen zijn was toch een beetje de leiding van de gemeente om drie ploegen te fusioneren qua subsidies voor één en dezelfde club. Het was niet zo eenvoudig maar na een paar keer vergaderen konden we tot een akkoord komen. Er zijn mensen weg gegaan en bijgekomen. Dit is altijd zo in een fusie. Deze fusie is er gekomen in 1992 en het werd dan V.C. Nazareth-Eke. Het voetbal zat in de lift maar promoveren was niet gemakkelijk.
 • De oude terreinen (Sterrenbos) van KFC Nazareth werden verder gebruikt door de fusieclub V.C. Nazareth-Eke tot het einde competitie van 2009. Dan ging de club verhuizen naar de nieuwe installaties (huidig complex in de Drapstraat). De toestand van KFC Nazareth in 1992 was toen niet anders dan de situatie van FC Eke einde van de jaren tachtig. De ploeg had toch ook de nodige subsidies ontvangen van de gemeente zoals Blauw-wit ’89 en had dit voor een stuk geïnvesteerd in nieuwe kleedkamers en nieuwe kantine die door V.C. Nazareth-Eke verder werden gebruikt. Dit alles maakte dat de gesprekken begonnen in 1992 tussen Blauw-wit ’89 en KFC Nazareth. Die gesprekken verliepen in het begin wat moeilijk rekening houdend met de gevoeligheden die er lagen bij de mensen bij FC Eke, de mensen van SK Nazareth en KFC Nazareth. Na een paar vergaderingen verliep het vlotter ook voor een heel stuk natuurlijk met wat ruggesteun van het gemeentebestuur. In 1992 kwamen de clubs tot een overeenstemming en werd de nieuwe club V.C. Nazareth-Eke boven de doopvont gehouden.
 • Eigenlijk werd de jeugdwerking samengevloeid met het hoofdbestuur in ’92. Er waren geen al te goede herinnering aan een apart jeugdbestuur. Daarom had het bestuur voorgesteld dat bij een fusie alles naar één pot te brengen en de werking van de jeugd volledig in samenwerking met het hoofdbestuur te laten doorvloeien. Ja, met de bedoeling van zelf goeie jeugdspelers op te leiden - er waren heel veel jeugdspelers – waardoor er toch een groot aantal jeugdploegen in competitie konden aantreden. Hier een daar met een uitschietertje van een kampioen. De doelstelling is eigen jeugd aan bod laten komen. Dat is ook niet altijd gemakkelijk. Je moet proberen goeie resultaten behalen met de eerste ploeg om de supporters tevreden te stellen.
 • Laten ons hopen dat één van de doelstellingen van V.C. Nazareth-Eke, d.w.z. doorstoten naar hogere afdelingen. Dat was toch altijd een belangrijke sportieve doelstelling dat kan gerealiseerd worden voor de volgende jaren op de nieuwe terreinen – juni 2009 - die gelegen is aan de Drapstraat te Nazareth. Hier op de nieuwe huidige terreinen van V.C. Nazareth-Eke eindigt het kort overzicht van de ontstaangeschiedenis van fusieclub V.C. Nazareth-Eke.
 • Een club die een DNA van vier clubs in zich draagt: FC Eke, SK Nazareth, Blauw-wit ’89 en KFC Nazareth-Eke. Laat ons hopen dat hier op de huidige terreinen in de Drapstraat de blauw-witte bal nog lang kan rollen!