Tussenkomsten Sportongeval

Onze bedoeling is iedereen veilig te laten sporten, doch een kwetsuur of ongeval kan steeds voorvallen. VC. Nazareth-Eke, als lid van Voetbal Vlaanderen, is aangesloten bij het ‘federaal solidariteitsfonds’. De tussenkomst van dit fonds is aan welbepaalde strikte voorwaarden onderworpen.

Hebt u vragen i.v.m. uw sportongeval?
Contacteer onze gerechtigde correspondent
Nico Yde - 0496 22 05 25
nicoyde.voetbal@gmail.com

Bondsreglement - De Verzekeringen

Definitie

Onder ongeval wordt verstaan, de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer (duel, balbetwisting). Tendinitis bv is een gevolg van overbelasting en is bijgevolg geen ongeval.

Het Federaal Solidariteitsfonds

Alle aangesloten leden van V.C. Nazareth-Eke en die hun lidgeld hebben betaald, kunnen in geval van een sportongeval, dat zich heeft voorgedaan tijdens een training of wedstrijd van V.C. Nazareth-Eke, genieten van de verzekering Voetbal Vlaanderen.

Het betreft in feite geen verzekering, maar wel een in de bond opgericht solidariteitsfonds waarop aangesloten spelers, scheidsrechters, enz. beroep kunnen doen bij ongevallen. V.C. Nazareth-Eke betaalt hiervoor een deel van het lidgeld door aan Voetbal Vlaanderen en hanteert strenge regels voor de indiening van de ongevallendossiers.

Tussenkomsten lidgeld mutualiteit

Terugbetaling Lidgeld CM
PDF – 925,2 KB
Terugbetaling Lidgeld Helan
PDF – 1,2 MB
Terugbetaling Lidgeld OZ
PDF – 330,8 KB
Terugbetaling Lidgeld Socialistische
PDF – 381,8 KB
Terugbetaling Lidgeld Vlaams Neutraal
PDF – 247,6 KB
Terugbetaling Lidgeld Liberale
PDF – 326,9 KB

Tussenkomsten sportkamp mutualiteit

Terugbetaling Sportkamp CM 1
PDF – 634,1 KB
Terugbetaling Sportkamp Helan
PDF – 1,1 MB
Terugbetaling Sportkamp OZ
PDF – 333,9 KB
Terugbetaling Sportkamp Socialistische
PDF – 362,7 KB
Terugbetaling Sportkamp Vlaams Neutraal
PDF – 365,4 KB
Terugbetaling Sportkamp Liberale
PDF – 411,9 KB