Onze bedoeling is iedereen veilig te laten sporten, doch een kwetsuur of ongeval kan steeds voorvallen. VC. Nazareth-Eke, als lid van Voetbal Vlaanderen, is aangesloten bij het ‘federaal solidariteitsfonds’. De tussenkomst van dit fonds is aan welbepaalde strikte voorwaarden onderworpen.

Hebt u vragen i.v.m. uw sportongeval?

Bondsreglement - De Verzekeringen

Definitie

Onder ongeval wordt verstaan, de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer (duel, balbetwisting). Tendinitis bv is een gevolg van overbelasting en is bijgevolg geen ongeval.

Het Federaal Solidariteitsfonds

Alle aangesloten leden van V.C. Nazareth-Eke en die hun lidgeld hebben betaald, kunnen in geval van een sportongeval, dat zich heeft voorgedaan tijdens een training of wedstrijd van V.C. Nazareth-Eke, genieten van de verzekering Voetbal Vlaanderen.

Het betreft in feite geen verzekering, maar wel een in de bond opgericht solidariteitsfonds waarop aangesloten spelers, scheidsrechters, enz. beroep kunnen doen bij ongevallen. V.C. Nazareth-Eke betaalt hiervoor een deel van het lidgeld door aan Voetbal Vlaanderen en hanteert strenge regels voor de indiening van de ongevallendossiers.